GO(Ms)No.14/2020/P&ARD

ജസ്റ്റിസ് കെ.കെ.ദിനേശന്‍ കമ്മീഷന്റെ പഠനവിഷയത്തില്‍ (Terms of Reference) കെ.എസ് & എസ്.എസ്.ആര്‍ ഭാഗം II ചട്ടം 15-ലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടവിച്ചു. വിശദാംശങ്ങള്‍.....